Szanowni Rodzice,

Studio Teatralne Modjeska utworzone zostało z myślą o dzieciach i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. W ramach zajęć pracujemy nad poprawną wymową, głosem, ruchem scenicznym. Rozwijanie wyobraźni i umiejętności pracy w grupie to kolejny ważny punkt programu Studio.

Pod okiem zawodowych aktorów, choreografów, dzieci i młodzież bawią się w teatr. Nasze spotkania dają im okazję do przebywania w upragnionym świecie fikcji, marzeń, a jednocześnie pomagają w zrozumieniu otaczającego świata. Zabawy teatralne sprzyjają rozwojowi mowy, skłaniają do zapamiętywania tekstu, do koncentrowania uwagi, określonej dyscypliny i kultury mówienia.

Zajęcia w Studio Teatralnym Modjeska dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych i skomponowane tak, aby każde dziecko możliwie najlepiej rozwijało swoje umiejętności. Kładąc szczególny
nacisk na indywidualny rozwój, wszystkie spotkania odbywają sie w kameralnych grupach.

Bez wątpienia uczestnictwo Państwa dziecka w oferowanych przez Studio Teatralne Modjeska zajęciach, to wspaniała inwestycja. Wszystkie umiejętności zdobyte podczas zajęć, procentować będą nie tylko na scenie, ale przede wszystkim w życiu codziennym.

Zapraszam,
Kinga Modjeska